Čtvrtek, 2 prosince, 2021

/

Dusí se při pláči, až nedýchá? Jde o respirační afekt – co dělat?

Pokud vám někdy děťátko předvedlo tento soubor projevů, pravděpodobně jste se na pokraji infarktu ocitly vy. Děťátko však ne, protože ve většině případů jde sice o hrůzostrašně vypadající, ale ne nebezpečný projev – tzv. respirační afekt.

Je naštvané, vylekané nebo ho něco bolí, jinak je OK …

Této příhodě předchází událost, která dítě naštve, frustruje, vyleká nebo bolí, například jde o rodičovský zákaz, který se děťátku nelíbí nebo malý snílek klopýtá a spadne na zem.

Následně ze sebe vyloudí 1 až 2 dlouhé plačtivé výkřiky a pak jakoby nedokáže chytit dech. Proto zmodrá (někdy zbledne) a často odpadne (ne vždy). K obnově dýchání dochází v časovém úseku kratším než 1 minuta, k úplné provedení musí dojít do 2 minut. Někdy se objeví svalové záškuby či odchod moči a stolice.

„Modrý“ záchvat je častější, tvoří cca 85% respiračních afektů a obyčejně se spojuje s hněvem či frustrací dítěte. „Bílý“ záchvat, kdy dítě zbledne a nezmodrie, je méně častý a spojuje se spíše s nějakým zraněním či úlekem.

Důležité je, že vždy k této příhodě dojde pouze pokud je dítě bdělé, nikdy k ní nedochází v spánku!

Nejčastěji se respirační afekt objevuje u dětí ve věku 1-2 let, ale věk výskytu se udává od 6 měsíců a může přetrvávat až do 6 let. Běžně se udává výskyt u 5% zdravých dětí, někdy se tento jev objevuje častěji v rámci rodiny. Častěji se také objevuje u dětí s anémií (u zdravých dětí je anémie nejčastěji způsobena nedostatečným přísunem železa).

Nedělá to naschvál
Ačkoli to může někdy tak vypadat, že dítě chce své rodiče řádně vystrašit za to, že mu něco zakazují, v případě respiračního afektu nejde o vědomé a účelové jednání dítěte. Jde o silnou reflexní reakci na nějaký podnět. Některé zdroje uvádějí, že příčinou může být i opožděné zrání nervové soustavy.

Je důležité vědět, že tyto afekty nespouštějí epileptický záchvat. Jsou neškodné, ale je třeba potvrdit, že jde o respirační afekt – lékař vyloučí jiné možné příčiny těchto stavů. K normálnímu návratu dýchání dojde vždy spontánně – tedy dech se objeví sám od sebe.

CO DĚLAT?
Při objevení se respiračního afektu zachovejte chladnou hlavu. To se snadno řekne, těžko udělá, ovšem při troše tréninku se to může začít dařit. Pokud má dítě lékařem vyloučeny jiné příčiny a potvrzen respirační afekt, třeba si uvědomit, že jde o neškodnou epizodu a k obnovení dýchání dojde. Co tedy dělat?

Při hrozícím afektu je vhodné odvést pozornost dítěte od podnětu, který vyvolává pláč

Při stupňujícím pláče, případně už ve fázi kdy se dítě neví nadechnout, mu zkuste jemně fouknout do obličeje, často pomůže už jen tento jednoduchý manévr.

Je možné zkusit i potřísnění dítěte studenou vodou

Pokud se záchvat rozvine, dítě uložte do stabilizované polohy, avšak předtím se ujistěte, že nemá v ústech žádné jídlo ani předměty. Tato poloha podporuje prokrvení mozku, aby nedošlo k svalovým záškubům.

Děťátkem netřeste.

Určitě dítěti nepodávejte léky na uklidnění.

Při zjišťování času, kolik záchvat trvá, používejte hodinky či mobil. Nespoléhejte se na vlastní odhad času, protože se může zdát, že to trvá věčnost. Po odeznění záchvatu dítě obejměte a pokračujte v běžném denním režimu.

Mnoho záchvatů vzniká proto, že rodič odmítl dítěti v něčem vyhovět. V žádném případě kvůli záchvatu dítěti neustupujte, a to ani ve snaze se mu vyhnout, jako ani po záchvatu ve snaze dítě uklidnit. Právě naopak, je vhodné pevně, ale laskavě vymezit hranice tak, aby se dítě vědělo v nich orientovat.

VOLEJTE záchranka, AK:

  • zástava dechu trvá více než 1 minutu
  • pokud si myslíte, že dítě je ohroženo na životě

NAVŠTIVTE POHOTOVOST, AK

  • děťátko vypadá nebo se chová jako velmi nemocné
  • máte pocit, že děťátko by měl vidět lékař, protože se vám něco na něm nezdá a je to akutní

NAVŠTIVTE SVÉHO LÉKAŘE, AK:

  • se záchvat objevil bez vyvolávající příčiny (tj dítě se nenaštvalo ani ho nic zabolely či nenaľakalo apod.)
  • pokud se záchvat vyskytuje mimo typického věkového limitu
  • pokud mají záchvaty netypický průběh a dlouhé trvání
  • pokud se záchvat objevuje častěji než jednou týdně
  • pokud je záchvat jiný než obvykle
  • pokud máte jakékoliv jiné pochybnosti či otázky